Uzman Görüşleri

Uzman Görüşleri

Dr. Cüneyt TEĞİN /Psikiyatri

Çocukların temel bilişsel becerileri olan problem çözme, bilişsel esneklik, hafıza, dikkat ve işlem hızı erken evrede kolaylıkla geliştirilebilmektedir. Bu dönemde bilişsel beceriler ile ilgili gerçekleştirilen egzersizler, beyinde snaptik bağların daha fazla oluşmasını ve daha fazla etkili olmasını sağlamaktadır.

Bu durum bireyin öğrenme süreçlerini kolaylaştıran sonuçlar üretmektedir. Bu kapsamda, temel bilişsel becerilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi için Minerva teknoloji tarafından geliştirilen ürünler, çocukların bilişsel becerilerini artırmak için önemli fırsatlar sağlamaktadır.

image

Uzman Psikolog Erdal USLUER

Minerva Technology’nin multi disipliner uzmanları tarafından geliştirilen ürünler, çocukların bilişsel becerilerini geliştirmede çok etkili olmaktadır. Beyin nöroplastisitesine bağlı olarak 14 yaşına kadar olan çocuklarda zihinsel beceriler kolaylıkla geliştirilebilmektedir. Bu kapsamda, hem bilişsel becerileri ölçen hem de geliştirme potansiyellerini ortaya çıkaran ürünleri ile çocukları geleceğe daha iyi hazırlamak için önemli fırsatlar sunulmaktadır.

image

Uzman Psikolog Özlem SANAN ŞENBAY

Minerva Techologi’nin sunmuş olduğu, çok yönlü kişiye özel ve beceri geliştirmeyi destekleyen yöntemler, ayda bir yapılan rutin değerlendirmelerle gelişmenin ana-baba, çocuk ve öğretmen tarafından gözlemlenmesi etkili ve çözüme odaklı bir yaklaşım olarak hem bu alanda çalışan biz profesyoneller, hem de çocuklarını hayata hazırlamak isteyen ebeveynler için umut verici olmuştur.

Bu ürünlerle, çocukların bilişsel becerilerini geliştirmek için tüm taraflar için önemli kazanımlar söz konusudur.

image

Uzman Dr. Salih SELEK / Psikiyatri

Minerva Technology’nin ürünleri olan CSM testlerinin ve Braincraft uygulamasının, özellikle Piaget’in somut işlemler dönemindeki çocukların bilişsel becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili potansiyel yararlarını da göz önünde bulundurarak, bu gruptaki tüm çocuklar için faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte yine Minerva teknoloji, çocukların öğrenme süreçlerini zorlaştıran Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ( DEHB) ile ilgili geliştirdiği farklı bir ürünü ile kendi dilimizde mevcut olan bir eksikliği de gidermektedir. DEHB sıklığı göz önüne alındığında, bu kapsamdaki ürünlerin yardımcı ve destekleyici bir materyal olarak kullanıcıların beğenisini kazanacağını umuyorum. Ayrıca tüm uygulamalar kullanıcı kolaylığı sağlayan özellikte tasarlanmıştır.image

Uzman Psikolog Şahika AKKUŞ SERT

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerle uzun süre çalışmış bir kişi olarak Minerva Teknoloji’nin en beğendiğim özelliği, bireye özgü ölçüm yapıp yine bireye özgü bir gelişim planlaması yapması özelliğidir.

Ölçmenin ve geliştirmenin bir arada sunulduğu tek çözüm olan Minerva Teknoloji’nin ürünleri; sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite ve özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için değil, bilişsel becerisini geliştirmek isteyen tüm çocuklar için çözümler ve fırsatlar sunan özelliktedir. Bu alanlarda çözüm arayanların Minerva Teknoloji ile bir gün yollarının kesişmesi dileğimle.

image

Uzman Psikolog Şirin UĞURLU ATEŞ

Çocukların okul başarısını olumsuz yönde etkileyen sorunlar, aynı zamanda kendilerine olan güvenlerinin azalmasına, davranışsal, duygusal ve sosyal yönden zorluklarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Yaşanan sorunların çözüm sürecinde okul-aile-uzman iş birliği ile ele alınması çok önemli bir ayrıntıdır.

Minerva Teknoloji’nin bireysel performansa dayalı uygulamaları, okul–aile-uzman iş birliğinin gerçekleştirilmesinde etkin çözümler sunmaktadır. Dolayısı ile okul başarısında etkin olan zihinsel becerilerin geliştirilmesi sürecinde okul-aile ve uzman arasındaki iş birliğini destekleyen çözümleri sunması, çocuklarımızın bilişsel becerilerinin gelişimini de kolaylaşmaktadır.