Kullanım Şartları ve Gizlilik

image

Kullanım Şartları ve Gizlilik

Minerva Teknolojinin ürünlerini kullandığınız için teşekkür ederiz! Bu hizmet kullanım şartları ve gizlilik dokümanı Minerva Teknoloji tarafından geliştirilmiş olup ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanımına yönelik üyelik sahibi kullanıcıları kapsar. Bu şartlar, sizinle firmamız arasındaki bağlayıcı bir sözleşmeyi temsil eder ve buna bağlı kalmayı kabul etmezseniz, ürünlerimizi kullanamazsınız. Bu sözleşme;

 • 1. Hesap Bilgileriniz ve E-postanız
 • 2. Fikri Mülkiyet ve Gizlilik
 • 3. Kişisel Kullanım Lisansı
 • 4. Üyeliğinizi Sonlandırma
 • 5.Kullanıcıların Duyarlı Olması Gereken Konular
 • 6. Ödeme Koşulları
 • 7. Sorumluluk Reddi
 • 8. Anlaşmazlıkların Çözümü
 • 9. Yürürlük bölümlerinden oluşur.

1. Hesap Bilgileriniz ve E-postanız

Minerva Teknoloji A.Ş. nin ürünlerini kullanmak için bir hesap oluşturup, e-posta adresiniz ile birlikte bir dizi kişisel bilginiz sistemimize kaydedilmektedir. Kişisel bilgilerinizin gizliliği firmamız için önemli olup, şifre bilgilerinizin gizliliğindeki sorumluluk size aittir. Size ait bilgileri sistemimizdeki ürünlerimizden yararlanmanız için kullanabilir, çoğaltabilir, değiştirebilir, yayınlayabilir ve uyarlayabiliriz. Kişisel bilgilerin doğruluğundan doğrudan siz sorumlusunuz.

Müşteri hizmetleri, onaylar, bültenler, ürün teklifleri ve diğer konularda e-posta adresinize bilgilendirmelerde bulunabileceğimizi, yine üyeliğiniz sonlandırılsa dahi süreç onaylama, yeni ürün bilgileri gibi konularda bilgilendirme yapılacağı konusunda hemfikir olduğunuzu lütfen unutmayın.

2. Fikri Mülkiyet ve Gizlilik

Minerva Teknoloji A.Ş’nin ürünleri, ulusal ve uluslararası fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmakta olup bu sözleşme ile bu yasalara uymayı kabul etmektesiniz. Hiçbir şekilde ürünlerimizle ilgili gizliliği ihlal edemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve benzer ürünler üretemezsiniz. Bu sözleşme ile Minerva Teknoloji tarafından hizmet sunumu kapsamında olan ürünlerle ilgili fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda duyarlı ve sorumlu davranacağınızı kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

3. Kişisel Kullanım Lisansı

Minerva Teknoloji, üyelik şartlarını yerine getirip sözleşmedeki kullanma şartlarını kabul ettikten sonra size ticari olmayan kişisel kullanım lisansı sağlamaktadır. Bu lisans çerçevesinde, kullanıcı ilgili ürün/ürünleri bir üçüncü şahsa devretmeksizin ve kullandırmaksızın kişisel olarak kullanabilir. Kendiniz ya da firma, üyeliğinizi sonlandırmadığı sürece lisansınız geçerli olacaktır

4. Üyeliğinizi Sonlandırma

Minerva Teknoloji’nin ürünleri ile ilgili üyelik süresi en az bir yıldır. Kampanyalı üyelik ve normal üyelik ile ilgili sonlandırma işlemleri için firmanın ilgili birimine başvurmanız gerekmektedir

5. Kullanıcıların Duyarlı Olması Gereken Konular

Ürünlerimizin kullanımı sürecinde kullanıcıların hizmet sunan firmanın ve 3. Tarafların haklarına duyarlı ve sorumlu olacak şekilde davranacağına inanıyoruz. Üyeliğinizin başlangıcından itibaren,

 • Sistemde başka bir kimlikle bulunmak veya başka bir kişinin Minerva teknoloji hesap bilgisini kullanmak;
 • Anket, istenmeyen posta, spam materyal gibi sizin tarafınızdan üretilen içeriklerde Minerva teknolojiye ait marka, logo, oyun ve program isimleri gibi unsurları sizinle ilişkiliymiş gibi kullanmak,
 • Üçüncü tarafların ve kullanıcıların Minerva teknoloji sistemine girişlerini engellemek, kişiye özel haklarını ihlal etmek,
 • Minerva teknolojinin sistem açığını araştırmak, yetkilendirilmiş olmadığınız alanlara erişmeye çalışmak ve güvenlik kurallarını ihlal eden girişimlerde bulunmak,
 • İzinsiz olarak fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek, kopyalama, çoğaltma ve yayınlama girişimlerinde bulunmak,
 • Sistem üzerinden üçüncü şahıslara zarar vermek, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret etmek gibi uygun olmayan tavır ve davranışlar sergilemek,
 • İzin almadan herhangi bir araştırma için ürünleri kullanmak,

Üyeliğinizin tek taraflı olarak sonlandırılması ile sonuçlanır. Durumun özelliğine bağlı olarak hukuki ve cezai sorumlulukla sonuçlanacak yargı süreci başlatılır.

6. Ödeme Koşulları

Minerva Teknoloji’nin tüm ürün ve hizmetlerini kullanmak için daha önceden belirlenmiş üyelik ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu ücret politikası firmanın ürün ve hizmetinden yararlanan kullanıcı ile firma arasındaki ödeme şartlarını içerir.

Üyelik esaslı ürünlerimizde yıllık, iki yıllık ve Ömür boyu (7 yıllık) olmak üzere abonelik seçeneklerimiz mevcuttur. Üyelik seçeneklerimizin tamamında üyelik döneminin başında bir defada ilgili döneme ait ücret alınır. Örneğin, bir yıllık üyelik seçeneğini tercih eden bir kullanıcıdan bir yıllık ücret alınır. Tüm üyeliklerde eğer sözleşme süresinin sona erme tarihinden 1 ay önce kullanıcı bildirimde bulunulmazsa sözleşme otomatik olarak yenilenir.

Yine bir defa kullanım için tasarlanmış testlerimiz mevcuttur. Testlere yönelik hizmet ödemesi gerçekleştikten sonra test/testler gerçekleştirilir ve raporlanır. Daha sonra yeniden test hizmeti almak isteyen kullanıcı yine tanımlı fiyat üzerinden ödemesini gerçekleştirir. Ödeme sonrasında ilgili test hizmetini alır.

Ödemeler kullanıcının kendi adına olduğu gibi belirlediği bir kişi tarafından da gerçekleştirilebilir. Ancak, kullanıcı dışında ödemeyi yapan kişi söz konusu ise, bu kişi ürünler ve hizmetlerden yararlanamaz, kullanıcının haklarını devralamaz.

Tüm üyelik seçeneklerimiz web, Google Play ve App Store aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bir abonelik satın aldıysanız, satış nihaidir ve satın alma işleminiz, bu aracı kurumların ödeme politikasına tabi olduğu için geri ödeme sağlanamamaktadır. Ancak özel durumlar için firmamızla irtibat sağlanarak yasalara uygun olarak değerlendirme ve gözden geçirme süreci gerçekleştirilir.

Ürünlerimizin fiyatları yıllık olarak güncellenmektedir. Kısa dönemli üyeliklerde ortaya çıkan yenileme ücretleri güncel fiyat üzerinden gerçekleşecektir. Uzun dönemli üyeliklerde hizmet devam ettiği sürece fiyatlarda bir değişim söz konusu değildir.

7. Sorumluluk Reddi

Geliştirdiğimiz ürünler tıbbi bir tedavi değildir ve tıbbi bir tedavi hizmeti olarak hiçbir şekilde önerilmemektedir. Bu kapsamda, bunun aksi ile ilgili tüm iddialardan Minerva Teknoloji A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir.

8. Anlaşmazlıkların Çözümü

Taraflar, işbu Sözleşme ile adreslerinin kanuni ikametgah adresleri olduğunu; adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalıyla 7 gün içinde bildirmedikleri takdirde söz konusu adreslere yapılacak olan tebligatların Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

9. Yürürlük

Bu Sözleşme sisteme üye olduğunuz anda yürürlüğe girer. Toplam 4 (dört) sayfa ve 9 (dokuz) maddeden oluşan bu sözleşme, Minerva Teknoloji A.Ş sistemine üye olan Kullanıcı tarafından tam olarak okunup onaylandıktan sonra üye olduğu tarihte elektronik olarak kayıt altına alınmıştır.